ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಫಿಲ್ಟರ್
Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

Babysitting Day Care

themesglance ಮೂಲಕ

ಆವೃತ್ತಿ: 0.3.1

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಜನವರಿ 22, 2022

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 100+

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 7.2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

Babysitting Day Care is a Bootstrap framework-based WordPress theme designed for babysitters, childcare centers, daycare services, kindergartens, nanny services, children’s clothing stores, toy stores, and any website related to kids. This beautiful theme has a clean design and user-friendly interface letting people of every skill level use this theme with ease. Besides being interactive, this theme has a lot of personalization options allowing you to add your own taste to your website. Optimized codes are included in the design making it really lightweight and smooth to deliver great performance across several devices. Responsive is yet another great feature of this theme. Several sections including the Team, Testimonial, Services are included giving users a fair idea about your babysitting services. The mobile-friendly design of this theme will make the website go smoothly across small screen devices as well, not leaving any possibility for your performance to degrade. The secure and clean codes result in faster page load time making the pages load without any lag. Apart from the various styling options, you will find SEO-friendly codes that will make your website fetch the best ranks on the search engine results page. The animated pages and CSS effects further add to the overall visual appeal of your website. demo: https://www.themesglance.com/babysitting-day-care-pro/

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.