ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Filtering by:
ಸಂಪಾದನೆ

ಲೇಔಟ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿಷಯ

ಥೀಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

MadisonBlog

themearile ಮೂಲಕ

ಇದು ConsultStreet ಮಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಆವೃತ್ತಿ: 2.2

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿದ್ದು : ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2024

ಸಕ್ರಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: 400+

PHP ಆವೃತ್ತಿ: 5.6 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ಥೀಮ್ ಮುಖಪುಟ

MadisonBlog is a modern and responsive multipurpose WordPress blog and news theme with a clean design and elegant look. It is well suited for news, blogs, editorials, personal portfolios, writing, photography, and business websites. This theme is perfectly customizable and gives a lot of possibilities. As well as being fully compatible with Elementor, MadisonBlog brings plenty of customization possibilities like access to all Google Fonts, logo upload, advanced typography, header image, sticky navigation, bootstrap 4 frameworks, and translation ready (WPML, Polylang). MadisonBlog is also 100% responsive and mobile-ready, making sure the operation is smooth and stable across all devices. It is also optimized for speed and SEO, as well as fully compatible with all modern web browsers. Even the theme supports popular free and premium WordPress plugins such as Elementor, Yoast SEO, WooCommerce, Contact Form 7, Jetpack, Google Analytics, and much more. You can build pages using the best Elementor page builder, and edit and update page designs as per the requirement. Check the demo of ConsultStreet Pro https://themearile.com/consultstreet-pro-theme/.

ಬೆಂಬಲ

ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವರದಿ

ಈ ಥೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.